Філярет Колеса – дослідник кобзарсько-лірницької традиції

 

                                                                 

                                                                                    Михайло Хай 

Філярет Колеса – дослідник кобзарсько-лірницької традиції

(у контексті сучасних кобзарознавчих дискурсів)

 

         У світі небагато є країн із такою історично наснаженою, морально, естетично і структурно розвиненою  музично-епічною традицією як українське кобзарство/лірництво. Але навіть ті з них, що можуть адекватно дорівнювати їй (музичні епоси Індії, Скандинавії, Персії та Азербайджану, Киргизії та ін.) не так докладно досліджені й структурно проаналізовані. Доколессівський період дослідження українського кобзарства (М. Сумцов, П. Мартинович, К. Грушевська, К. Квітка та ін.) були позбавлені конкретного опертя на інтонаційний матеріял кобзарсько-лірницького репертуару і стосувались майже виключно опису побуту та аналізи вербальних сюжетів дум, псальмів, історичних пісень і танків1.  І лише з найпершими нотаціями М. Лисенка та, особливо, його палкого послідовника Ф. Колесси наукові дослідження кобзарства отримали міцне структурно-типологічне та музично-інтонаційне підґрунтя для дослідів музичної форми та  виконавських особливостей рецитаційної співогри кобзарів  і лірників як особливих феноменів української духовної культури. Продовження