Презентація книги Михайла Хая «Музично-інструментальна культура українців (фолкльорна традиція)»

23 січня 2013 року о 16.00 в Музеї книги та друкарства відбудеться презентація книги Михайла Хая «Музично-інструментальна культура українців (фолкльорна традиція)», висунутої на здобуття Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка у 2013 році.

Книга є найпершою в українському етноінструментознавстві спробою осягнути часово-просторові обшири побутування явищ традиційного інструменталізму у всіх аспектах дослідження: історичному, клясифікаційному, структурно-типологічному, реґіональному, індивідуально-психологічному. Вона написана живою, неспотвореною сучасним канцелярським суржиком, мовою, стилістично-правописні норми якої повертають читача до органіки м’якої української вимови, до фонетики, що напрочуд природньо співвідноситься з так само природньою артикуляцією більшости автентичних музичних інструментів українців.

Критичний рівень історичних та систематизаційних екскурсів дозволяють читачеви сягнути доісторичних, давньоукраїнських глибин ґенези і еволюції, пізнати фальш великодержавницьких доктрин, істинну критику Г. Хоткевича і К. Квітки, працелюбність і принциповість М. Лисенка і Ф. Колесси, системність І. Мацієвського…

Книга вперше представляє концепцію історичного вивчення, структурного дослідження та науково-реконструктивного відтворення автентичних і автохтонних форм передбачає цілу низку новітніх методологічних підходів, аналітичних методик і поглядів, покликаних звернути увагу не на застарілі, політично й теоретично заанґажовані, художньо-самодіяльницькі чи «народно-академічні» підходи, а на наукове відновлення (реставрацію) достеменно традиційних форм народної культури безпосередньо на місці їх ще недавнього функціонування та науково-виконавського репродукування (реконструкції) там, де вони вже безповоротно зникли.

Михайло Хай – доктор мистецтвознавства, завідувач відділу етномузикології ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, член Національної спілки композиторів України, Голова-цехмайстер Львівського лірницького цеху. Він є провідним фахівцем у галузі вітчизняного етноінструментознавства, опублікував понад 120 статей у вітчизняній та зарубіжній пресі з питань теорії і практики етноінструментознавства та кобзарознавства, 3 монографії, понад 40 аудіо альбомів та посібників, є науковим редактором медіа проекту «Моя Україна. Берви», автором 40 колективних нотних та наукових збірників.

Книга «Музично-інструментальна культура українців (фолкльорна традиція)» представляється на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка, оскільки вперше в українській культурі виокремлює музично-інструментальну культуру як цілком окремішнє й оригінальне явище, яке разом із іншими складовими фольклору складає засадничі підвалини самоідентифікації Нації. А вимога описувати не фраґменти, а цілі широкоформатні комплекси інструментальних композицій реалізує такі ж самі природні вияви музики, що звучить.

Книга цікаво перечитується як фахівцями, так і масовим читачем, що забезпечує їй, окрім вузько спеціяльного, ще й значно ширше просвітницьке застосування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Connect with Facebook